Sections

Recent Chat Log

Time Position Name Message
Dec 9, 2019 9:46:48 am 543  ℒ𝔖ℛ𝔇ℝ𝙞ℤ𝕫𝕪 hoho
Dec 9, 2019 9:46:48 am 799  edups hoho
Dec 9, 2019 9:46:45 am 301  always devastating yya
Dec 9, 2019 9:46:43 am 543  ℒ𝔖ℛ𝔇ℝ𝙞ℤ𝕫𝕪 hoho
Dec 9, 2019 9:46:17 am 37  Jack Hunter ㋡ jaja
Dec 9, 2019 9:45:10 am 209  i like apples ;D
Dec 9, 2019 9:45:09 am 264  (-25) you are 2
Dec 9, 2019 9:45:08 am 209  i like apples fags
Dec 9, 2019 9:45:05 am 264  (-25) give up
Dec 9, 2019 9:44:07 am 543  ℒ𝔖ℛ𝔇ℝ𝙞ℤ𝕫𝕪 hoho
Dec 9, 2019 9:44:06 am 37  Jack Hunter ㋡ no raphi
Dec 9, 2019 9:44:01 am 543  ℒ𝔖ℛ𝔇ℝ𝙞ℤ𝕫𝕪 ayy
Dec 9, 2019 9:43:40 am 301  always devastating arg
Dec 9, 2019 9:43:39 am 301  always devastating !scream
Dec 9, 2019 9:43:35 am 301  always devastating arg
Dec 9, 2019 9:43:32 am 951  flambi=DD arg
Dec 9, 2019 9:43:30 am 951  flambi=DD hoho
Dec 9, 2019 9:43:26 am 368  𝕳𝖑𝖈𝖊 (HLCE) arg
Dec 9, 2019 9:43:26 am 951  flambi=DD xd
Dec 9, 2019 9:43:21 am 301  always devastating arg
Dec 9, 2019 9:42:56 am 3,850  Joker balaa
Dec 9, 2019 9:42:52 am 1,628  Scuderia de Ruski the idiot who activated the ladder
Dec 9, 2019 9:42:47 am 197  TrevXvert ...
Dec 9, 2019 9:42:42 am 412  tubevox982 arg
Dec 9, 2019 9:42:23 am 3,850  Joker !kinfe
Dec 9, 2019 9:42:21 am 2,157  Olonor_Lost !bizon
Dec 9, 2019 9:42:18 am 301  always devastating arg
Dec 9, 2019 9:42:17 am 2,157  Olonor_Lost !negiv
Dec 9, 2019 9:42:12 am 2,788  дОби-Ван Кеноби !he
Dec 9, 2019 9:42:10 am 2,788  дОби-Ван Кеноби !mol
Dec 9, 2019 9:41:53 am 2,788  дОби-Ван Кеноби !negev
Dec 9, 2019 9:41:41 am 543  ℒ𝔖ℛ𝔇ℝ𝙞ℤ𝕫𝕪 > it changes every time
Dec 9, 2019 9:41:32 am 1,207  bob marley hi again
Dec 9, 2019 9:41:23 am 209  i like apples code
Dec 9, 2019 9:41:21 am 209  i like apples rizzy wjats tje cpde
Dec 9, 2019 9:41:18 am 412  tubevox982 !mol
Dec 9, 2019 9:41:00 am 3,850  Joker !sound
Dec 9, 2019 9:40:32 am 119  oAzureSkyo hoh
Dec 9, 2019 9:40:28 am 301  always devastating hoho
Dec 9, 2019 9:40:16 am 301  always devastating 55
Dec 9, 2019 9:39:54 am 1,628  Scuderia de Ruski gol
Dec 9, 2019 9:39:50 am 3,971  Wassim Dyno !bizon
Dec 9, 2019 9:39:45 am 197  TrevXvert ole
Dec 9, 2019 9:39:45 am 301  always devastating hoho
Dec 9, 2019 9:39:43 am 301  always devastating hoho
Dec 9, 2019 9:39:42 am 3,971  Wassim Dyno !negev
Dec 9, 2019 9:39:33 am 264  (-25) !he
Dec 9, 2019 9:39:30 am 197  TrevXvert !mol
Dec 9, 2019 9:39:29 am 3,850  Joker !gun
Dec 9, 2019 9:39:29 am 301  always devastating jaja
Dec 9, 2019 9:39:26 am 197  TrevXvert !inc
Dec 9, 2019 9:39:24 am 264  (-25) !mol
Dec 9, 2019 9:39:24 am 301  always devastating !mol
Dec 9, 2019 9:39:20 am 119  oAzureSkyo !mol
Dec 9, 2019 9:39:18 am 412  tubevox982 !he
Dec 9, 2019 9:39:17 am 412  tubevox982 !mol
Dec 9, 2019 9:39:16 am 301  always devastating !he
Dec 9, 2019 9:39:14 am 2,964  NeoBloc ? Musculation ❤ im done :(
Dec 9, 2019 9:39:07 am 2,964  NeoBloc ? Musculation ❤ yeah
Dec 9, 2019 9:39:06 am 119  oAzureSkyo !he
Dec 9, 2019 9:39:02 am 301  always devastating hoho
Dec 9, 2019 9:39:01 am 3,850  Joker really??
Dec 9, 2019 9:39:01 am 2,973  DarkXVnom kek
Dec 9, 2019 9:38:46 am 2,973  DarkXVnom ayy
Dec 9, 2019 9:38:39 am 412  tubevox982 hoho
Dec 9, 2019 9:38:33 am 301  always devastating hoho
Dec 9, 2019 9:38:29 am 301  always devastating hoho
Dec 9, 2019 9:38:17 am 197  TrevXvert !he
Dec 9, 2019 9:38:17 am 301  always devastating gg
Dec 9, 2019 9:38:14 am 264  (-25) where are zombies
Dec 9, 2019 9:38:13 am 412  tubevox982 gg
Dec 9, 2019 9:38:01 am 301  always devastating si
Dec 9, 2019 9:37:33 am 2,788  дОби-Ван Кеноби ze_surf_danger
Dec 9, 2019 9:37:24 am 301  always devastating si
Dec 9, 2019 9:37:20 am 2,788  дОби-Ван Кеноби zq_surf_danger
Dec 9, 2019 9:37:10 am 412  tubevox982 gol
Dec 9, 2019 9:37:08 am 4,086  iraphael NO KIIL PLIZ
Dec 9, 2019 9:37:06 am 2,487  tls6518 no
Dec 9, 2019 9:37:05 am 301  always devastating jaja
Dec 9, 2019 9:37:03 am 301  always devastating jaja
Dec 9, 2019 9:36:50 am 301  always devastating jaja
Dec 9, 2019 9:36:45 am 2,157  Olonor_Lost !negiv
Dec 9, 2019 9:36:41 am 368  𝕳𝖑𝖈𝖊 (HLCE) !nova
Dec 9, 2019 9:36:31 am 119  oAzureSkyo !buy
Dec 9, 2019 9:36:26 am 4,086  iraphael NO KIIL
Dec 9, 2019 9:35:54 am 301  always devastating hoho
Dec 9, 2019 9:35:41 am 1,594  allah !snow
Dec 9, 2019 9:35:36 am 301  always devastating ez
Dec 9, 2019 9:35:34 am 543  ℒ𝔖ℛ𝔇ℝ𝙞ℤ𝕫𝕪 hoho
Dec 9, 2019 9:35:33 am 412  tubevox982 ez
Dec 9, 2019 9:35:29 am 2,487  tls6518 wtf
Dec 9, 2019 9:35:26 am 301  always devastating arg
Dec 9, 2019 9:35:26 am 197  TrevXvert !sm Ger
Dec 9, 2019 9:35:26 am 412  tubevox982 gol
Dec 9, 2019 9:35:24 am 197  TrevXvert claps
Dec 9, 2019 9:35:11 am 264  (-25) !negev
Dec 9, 2019 9:35:06 am 412  tubevox982 !mol
Dec 9, 2019 9:35:06 am 264  (-25) !he
Dec 9, 2019 9:35:04 am 412  tubevox982 !he
Dec 9, 2019 9:35:01 am 2,157  Olonor_Lost !negiv
Dec 9, 2019 9:35:00 am 119  oAzureSkyo !mol
Dec 9, 2019 9:34:56 am 264  (-25) !mol
Dec 9, 2019 9:34:53 am 1,790  ChocoMochi !He
Dec 9, 2019 9:34:45 am 2,157  Olonor_Lost !bizon
Dec 9, 2019 9:34:45 am 119  oAzureSkyo !he
Dec 9, 2019 9:34:36 am 1,594  allah !snow
Dec 9, 2019 9:34:36 am 119  oAzureSkyo !seting
Dec 9, 2019 9:34:32 am 368  𝕳𝖑𝖈𝖊 (HLCE) no
Dec 9, 2019 9:34:31 am 119  oAzureSkyo !setting
Dec 9, 2019 9:34:28 am 1,207  bob marley back
Dec 9, 2019 9:34:20 am 1,790  ChocoMochi !mol
Dec 9, 2019 9:33:43 am 2,157  Olonor_Lost !negiv
Dec 9, 2019 9:33:41 am 2,157  Olonor_Lost !nevig
Dec 9, 2019 9:31:50 am 119  oAzureSkyo !negev
Dec 9, 2019 9:31:36 am 543  ℒ𝔖ℛ𝔇ℝ𝙞ℤ𝕫𝕪 !snow alla
Dec 9, 2019 9:31:29 am 368  𝕳𝖑𝖈𝖊 (HLCE) stop
Dec 9, 2019 9:31:17 am 1,594  allah hoho
Dec 9, 2019 9:31:11 am 543  ℒ𝔖ℛ𝔇ℝ𝙞ℤ𝕫𝕪 hoho
Dec 9, 2019 9:31:04 am 264  (-25) sry
Dec 9, 2019 9:30:54 am 264  (-25) !negev
Dec 9, 2019 9:30:28 am 543  ℒ𝔖ℛ𝔇ℝ𝙞ℤ𝕫𝕪 > c ta mere ki pue la merde
Dec 9, 2019 9:30:05 am 543  ℒ𝔖ℛ𝔇ℝ𝙞ℤ𝕫𝕪 !snow jack
Dec 9, 2019 9:29:42 am 368  𝕳𝖑𝖈𝖊 (HLCE) arg
Dec 9, 2019 9:29:32 am 264  (-25) !he
Dec 9, 2019 9:28:13 am 368  𝕳𝖑𝖈𝖊 (HLCE) hmm
Dec 9, 2019 9:27:51 am 2,973  DarkXVnom ayy
Dec 9, 2019 9:27:39 am 543  ℒ𝔖ℛ𝔇ℝ𝙞ℤ𝕫𝕪 ayy
Dec 9, 2019 9:26:59 am 2,487  tls6518 gg
Dec 9, 2019 9:26:27 am 197  TrevXvert !mol
Dec 9, 2019 9:26:10 am 2,973  DarkXVnom ayy
Dec 9, 2019 9:26:06 am 2,157  Olonor_Lost !jaj
Dec 9, 2019 9:26:05 am 197  TrevXvert !inc
Dec 9, 2019 9:26:04 am 2,157  Olonor_Lost !jaj
Dec 9, 2019 9:26:03 am 2,157  Olonor_Lost !ja
Dec 9, 2019 9:26:02 am 2,973  DarkXVnom kek
Dec 9, 2019 9:26:00 am 2,157  Olonor_Lost !hoho
Dec 9, 2019 9:25:58 am 2,973  DarkXVnom eke
Dec 9, 2019 9:25:56 am 2,964  NeoBloc ? Musculation ❤ !scream
Dec 9, 2019 9:25:52 am 2,157  Olonor_Lost !hoho
Dec 9, 2019 9:25:50 am 2,157  Olonor_Lost !jajaja
Dec 9, 2019 9:25:47 am 2,157  Olonor_Lost !scream
Dec 9, 2019 9:25:43 am 1,628  Scuderia de Ruski !scream
Dec 9, 2019 9:25:41 am 1,628  Scuderia de Ruski !scream
Dec 9, 2019 9:25:36 am 1,628  Scuderia de Ruski !scream
Dec 9, 2019 9:25:27 am 1,628  Scuderia de Ruski kek
Dec 9, 2019 9:25:23 am 197  TrevXvert !he
Dec 9, 2019 9:25:15 am 368  𝕳𝖑𝖈𝖊 (HLCE) jaja
Dec 9, 2019 9:25:11 am 197  TrevXvert jaja
Dec 9, 2019 9:25:08 am 368  𝕳𝖑𝖈𝖊 (HLCE) jaja
Dec 9, 2019 9:25:04 am 197  TrevXvert jaja
Dec 9, 2019 9:24:56 am 412  tubevox982 jaja
Dec 9, 2019 9:24:55 am 368  𝕳𝖑𝖈𝖊 (HLCE) hmm
Dec 9, 2019 9:24:54 am 197  TrevXvert back
Dec 9, 2019 9:23:55 am 1,472  COLOSUS EL KRAQUEN nooo
Dec 9, 2019 9:23:54 am 197  TrevXvert si
Dec 9, 2019 9:23:54 am 368  𝕳𝖑𝖈𝖊 (HLCE) jaja
Dec 9, 2019 9:23:51 am 2,487  tls6518 no
Dec 9, 2019 9:23:43 am 412  tubevox982 !negev
Dec 9, 2019 9:23:23 am 1,207  bob marley !bizon
Dec 9, 2019 9:23:14 am 412  tubevox982 gol
Dec 9, 2019 9:22:56 am 197  TrevXvert back
Dec 9, 2019 9:22:44 am 1,207  bob marley !negev
Dec 9, 2019 9:22:40 am 1,207  bob marley !NEGEV
Dec 9, 2019 9:22:26 am 1,790  ChocoMochi !negev
Dec 9, 2019 9:22:23 am 1,790  ChocoMochi !mol
Dec 9, 2019 9:21:25 am 451  WolfPack !he
Dec 9, 2019 9:21:02 am 1,207  bob marley !r
Dec 9, 2019 9:20:54 am 1,207  bob marley DONT EDGE
Dec 9, 2019 9:20:51 am 1,207  bob marley DONT EDGE
Dec 9, 2019 9:20:51 am 2,487  tls6518 mother fuck er
Dec 9, 2019 9:20:50 am 1,628  Scuderia de Ruski kek
Dec 9, 2019 9:20:49 am 1,207  bob marley DONT EDGE
Dec 9, 2019 9:20:48 am 2,964  NeoBloc ? Musculation ❤ idiot
Dec 9, 2019 9:20:46 am 412  tubevox982 hoho
Dec 9, 2019 9:20:45 am 1,207  bob marley DONT EDGE
Dec 9, 2019 9:20:45 am 2,487  tls6518 suck
Dec 9, 2019 9:20:43 am 197  TrevXvert jaja
Dec 9, 2019 9:20:42 am 2,895  Carry Porter fk
Dec 9, 2019 9:20:42 am 5,807  Nick Ger CSGOEmpire.com100Kga LOL
Dec 9, 2019 9:20:42 am 2,487  tls6518 noo b human
Dec 9, 2019 9:20:42 am 4,098  CyberTooth ✓ IDIIOTS
Dec 9, 2019 9:20:42 am 1,207  bob marley DONT EDGE
Dec 9, 2019 9:20:24 am 1,207  bob marley DONT EDGE
Dec 9, 2019 9:20:20 am 368  𝕳𝖑𝖈𝖊 (HLCE) back
Dec 9, 2019 9:20:11 am 368  𝕳𝖑𝖈𝖊 (HLCE) stop
Dec 9, 2019 9:20:08 am 412  tubevox982 back
Dec 9, 2019 9:19:31 am 2,157  Olonor_Lost ayy
Dec 9, 2019 9:19:27 am 543  ℒ𝔖ℛ𝔇ℝ𝙞ℤ𝕫𝕪 ayy
Dec 9, 2019 9:19:14 am 2,964  NeoBloc ? Musculation ❤ go 1
Dec 9, 2019 9:18:51 am 4,098  CyberTooth ✓ DIEEEEE
Dec 9, 2019 9:18:50 am 2,487  tls6518 gg
Dec 9, 2019 9:18:42 am 2,157  Olonor_Lost ez
Dec 9, 2019 9:18:40 am 1,207  bob marley !ztele
Dec 9, 2019 9:18:31 am 2,487  tls6518 noob zombie
Dec 9, 2019 9:18:26 am 2,487  tls6518 ?????
Dec 9, 2019 9:18:10 am 37  Jack Hunter ㋡ jaja
Dec 9, 2019 9:17:58 am 5,233  Shilpa CT PEPEGA
Dec 9, 2019 9:17:57 am 2,964  NeoBloc ? Musculation ❤ ??????????
Dec 9, 2019 9:17:33 am 2,964  NeoBloc ? Musculation ❤ !stopsound
Dec 9, 2019 9:17:23 am 2,487  tls6518 ready

Admin Options: